• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 30

เดือนนี้ 230

ทั้งหมด 15757

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวประชาสัมพันธ์

พื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญเป็นเขตปลอดบุหรี่

ตามที่ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ที่ทำงาน และยานพาหนะ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศนั้น เทศบาลตำบลบึงเจริญจึงขอประกาศให้ทราบว่าพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญและบริเวณชายคาอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งสถานที่ดังต่อไปนี้ กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งระยะ 5 เมตร จากทางเข้า – ออกของสถานที่ ได้แก่

สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

– คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

– คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์

– สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสุขภาพทุกประเภท

สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม

– สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สถานศึกษาระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา สถานกวดวิชา สถานที่สอนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดงศิลปะป้องกันตัว ศิลปะ ภาษา และสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

สถานที่สาธารณะอื่น ๆ

– สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผู้เยาว์ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

– สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ สถานที่ให้บริการอบไอน้ำ อบสมุนไพร นวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อความงาม หรือสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม

– สถานฝึกอบรมอาชีพ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดสาธารณะ หรือห้องสมุดประชาชน

สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

– สถานที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

สถานที่ให้บริการ ร้านค้า และสถานบันเทิง

– สถานีบริการน้ำมัน สถาบันการเงิน ตู้กดเงินอัตโนมัติ สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ อู่ซ่อมรถ ศูนย์รถยนต์ อาคารจอดรถ อาคารจอดแล้วจร ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านขายยา ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ ร้านซักรีด หรือร้านสถานที่ให้บริการซักอบผ้าอัตโนมัติ โรงละคร โรงภาพยนตร์ สถานที่บริการคอมพิวเตอร์ สถานที่ให้บริการคาราโอเกะ หรือสถานบันเทิงอื่น ๆ

– สถานที่ทางศาสนา สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์ ผู้หญิง ผู้ชรา ผู้พิการ หรือสมาคม มูลนิธ สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์สัตว์ ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดถนนคนเดิน

– ห้อง ตู้ หรือยานพาหนะที่ให้บริการสุขาสาธารณะ ลิฟต์โดยสารของสถานที่สาธารณะทุกประเภท

ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ

– ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการ ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม รถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง สามล้อ รถตู้ รถโรงเรียน รถม้า เรือ รถไฟฟ้า เครื่องบิน

– จุดพักคอยยานพาหนะ ป้ายรถโดยสารในระยะรัศมี 3 เมตร จากเสากลาง หรือจากส่วนขอบริมสุดของที่พักผู้โดยสาร แล้วแต่กรณี

สถานที่สาธารณะที่จัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง

– สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ท่าอากาศยาน

ขณะที่สถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง 5 เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ทำงานของเอกชนโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โบราณสถาน สถานีรถไฟ ท่าเรือโดยสาร และบริเวณโถงพักคอย ห้องหรือสถานที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และทางเดินภายในอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับบริเวณที่จำหน่าย หรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่มของสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ การวัดระยะ 5 เมตร ให้วัดระยะจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออกท่อ หรือช่องระบายอากาศออกไป 5 เมตร

foot33