• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 30

เดือนนี้ 230

ทั้งหมด 15757

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบึงเจริญขอรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาของทุกปี ถือเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญไว้ว่า “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทยเนื่องจากการลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการสังสรรค์ ไม่ไปในสถานที่แออัด จะเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ทำให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ตลอดจนผู้นำทุกศาสนาได้มีโอวาทมุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุรา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุรา

เลกเหลา1

เทศบาลตำบลบึงเจริญร่วมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้เกิดการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรับรู้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ถูกบรรจุ
อยู่ในกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดกรอบนโยบายเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยจากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (SAFER) ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เลกเหลา2

สำหรับประเทศไทยได้รวบรวมสถิติผู้ดื่มแอลกอฮอล์ โดยกรมควบคุมโรค พบว่า ในปี 2564 มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนประมาณ 16 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีจำนวน 57 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ดื่มที่มีอายุระหว่าง 25-44 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 36.5) รองลงมาอายุ 45-59 ปี (ร้อยละ 32.4) อายุ 20-24 (ร้อยละ 31.6) อายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 15.2) ส่วนเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีอัตราการดื่มต่ำที่สุด (ร้อยละ 15) ในปีนี้เทศบาลตำบลบึงเจริญขอเชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้วิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” คือ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายภาคครัวเรือนแล้วยังได้สุขภาพที่ดีขึ้น ยังจะนำไปสู่ความสุขแก่ตนเอง และสังคมในภาพรวม และเทศบาลตำบลบึงเจริญขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมลงนามแสดงเจตนาเลิกเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ที่ http://stopdrink.com/kaopansa65/

foot33