• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 2

เมื่อวานนี้ 7

สัปดาห์นี้ 26

เดือนนี้ 185

ทั้งหมด 18257

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

- ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

- คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร เทศบาลตำบลบึงเจริญ

- ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงเจริญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gilf Policy) ประจำปี ๒๕๖๖

- สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

-  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566 >>> คลิก กิจกรรมที่ ๑     กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมที่ ๓

foot33