ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบึงเจริญ โดย วิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายตรี ๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

โหลดเอกสารได้ที่นี่>>>>

เอกสาร1

เอกสาร2