• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 7

สัปดาห์นี้ 25

เดือนนี้ 184

ทั้งหมด 18256

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

พื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญเป็นเขตปลอดบุหรี่

ตามที่ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ที่ทำงาน และยานพาหนะ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศนั้น เทศบาลตำบลบึงเจริญจึงขอประกาศให้ทราบว่าพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญและบริเวณชายคาอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งสถานที่ดังต่อไปนี้ กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งระยะ 5 เมตร จากทางเข้า – ออกของสถานที่ ได้แก่

สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

– คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

– คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์

– สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสุขภาพทุกประเภท

สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม

– สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สถานศึกษาระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา สถานกวดวิชา สถานที่สอนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดงศิลปะป้องกันตัว ศิลปะ ภาษา และสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

สถานที่สาธารณะอื่น ๆ

– สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผู้เยาว์ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

– สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ สถานที่ให้บริการอบไอน้ำ อบสมุนไพร นวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อความงาม หรือสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม

– สถานฝึกอบรมอาชีพ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดสาธารณะ หรือห้องสมุดประชาชน

สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

– สถานที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

สถานที่ให้บริการ ร้านค้า และสถานบันเทิง

– สถานีบริการน้ำมัน สถาบันการเงิน ตู้กดเงินอัตโนมัติ สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ อู่ซ่อมรถ ศูนย์รถยนต์ อาคารจอดรถ อาคารจอดแล้วจร ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านขายยา ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ ร้านซักรีด หรือร้านสถานที่ให้บริการซักอบผ้าอัตโนมัติ โรงละคร โรงภาพยนตร์ สถานที่บริการคอมพิวเตอร์ สถานที่ให้บริการคาราโอเกะ หรือสถานบันเทิงอื่น ๆ

– สถานที่ทางศาสนา สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์ ผู้หญิง ผู้ชรา ผู้พิการ หรือสมาคม มูลนิธ สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์สัตว์ ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดถนนคนเดิน

– ห้อง ตู้ หรือยานพาหนะที่ให้บริการสุขาสาธารณะ ลิฟต์โดยสารของสถานที่สาธารณะทุกประเภท

ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ

– ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการ ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม รถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง สามล้อ รถตู้ รถโรงเรียน รถม้า เรือ รถไฟฟ้า เครื่องบิน

– จุดพักคอยยานพาหนะ ป้ายรถโดยสารในระยะรัศมี 3 เมตร จากเสากลาง หรือจากส่วนขอบริมสุดของที่พักผู้โดยสาร แล้วแต่กรณี

สถานที่สาธารณะที่จัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง

– สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ท่าอากาศยาน

ขณะที่สถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง 5 เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ทำงานของเอกชนโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โบราณสถาน สถานีรถไฟ ท่าเรือโดยสาร และบริเวณโถงพักคอย ห้องหรือสถานที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และทางเดินภายในอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับบริเวณที่จำหน่าย หรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่มของสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ การวัดระยะ 5 เมตร ให้วัดระยะจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออกท่อ หรือช่องระบายอากาศออกไป 5 เมตร

กระดานถาม-ตอบ ทต.บึงเจริญ

สร้างขึ้นด้วย Padlet

หนังสือราชการ สถ.

ข่าวรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้บริหาร

boss bungcharoen
นางวิไลวรรณ นานรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

received 591983122156599

นายอรรถ ปักคำไทย

รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

 

received 377872023738690

นายสมบัติ ดีล้อม

รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

 

pp

 นายศุภสวัสดิ์ อาญหาญ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเจริญ

ปฏิทินข่าวสาร

September 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

banner2.pngFacebook createsaraban e PPCbanner 7059banner 7058banner 858banner 42banner 5320banner 5322banner 5319banner 5317banner 5316banner 5314banner 5315banner 5312banner 5311banner 5308banner 2665banner 263banner 34 banner 35 banner2

foot33