• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 8

เมื่อวานนี้ 20

สัปดาห์นี้ 89

เดือนนี้ 28

ทั้งหมด 16284

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบึงเจริญขอรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาของทุกปี ถือเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญไว้ว่า “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทยเนื่องจากการลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการสังสรรค์ ไม่ไปในสถานที่แออัด จะเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ทำให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ตลอดจนผู้นำทุกศาสนาได้มีโอวาทมุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุรา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุรา

เลกเหลา1

เทศบาลตำบลบึงเจริญร่วมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้เกิดการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรับรู้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ถูกบรรจุ
อยู่ในกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดกรอบนโยบายเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยจากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (SAFER) ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เลกเหลา2

สำหรับประเทศไทยได้รวบรวมสถิติผู้ดื่มแอลกอฮอล์ โดยกรมควบคุมโรค พบว่า ในปี 2564 มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนประมาณ 16 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีจำนวน 57 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ดื่มที่มีอายุระหว่าง 25-44 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 36.5) รองลงมาอายุ 45-59 ปี (ร้อยละ 32.4) อายุ 20-24 (ร้อยละ 31.6) อายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 15.2) ส่วนเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีอัตราการดื่มต่ำที่สุด (ร้อยละ 15) ในปีนี้เทศบาลตำบลบึงเจริญขอเชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้วิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” คือ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายภาคครัวเรือนแล้วยังได้สุขภาพที่ดีขึ้น ยังจะนำไปสู่ความสุขแก่ตนเอง และสังคมในภาพรวม และเทศบาลตำบลบึงเจริญขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมลงนามแสดงเจตนาเลิกเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ที่ http://stopdrink.com/kaopansa65/

กระดานถาม-ตอบ ทต.บึงเจริญ

สร้างขึ้นด้วย Padlet

หนังสือราชการ สถ.

ข่าวรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้บริหาร

boss bungcharoen
นางวิไลวรรณ นานรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

received 377872023738690

นายสมบัติ ดีล้อม

รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

received 591983122156599

 

นายอรรถ ปักคำไทย

รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

yongyot

 นายยงยุทธ เชือกรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ ราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเจริญ

ปฏิทินข่าวสาร

December 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Facebook createsaraban e PPCbanner 7059banner 7058banner 858banner 42banner 5320banner 5322banner 5319banner 5317banner 5316banner 5314banner 5315banner 5312banner 5311banner 5308banner 2665banner 263banner 34 banner 35 

foot33