• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 13

สัปดาห์นี้ 33

เดือนนี้ 148

ทั้งหมด 11191

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

งานกฏหมายและคดี

งานกฏหมายและคดี

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบึงเจริญ คลิกดาวโหลด>>>>

คู่มือการปฏิบััติงานเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบึงเจริญ คลิกดาวโหลด >>>>

คู่มือการปฏิบัตงานเรื่องร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบึงเจริญ คลิกดาวโหลด >>>>>

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  คลิกดาวโหลด >>>>>>

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิกดาวโหลด >>>>>>

foot33